Online katalógus

A könyvtár bemutatása


Az iskola könyvtára az intézmény földszintjén található.
Több, mint 5000 kötetes szép- és szakirodalom, ismeretterjesztő irodalom várja iskolánk
dolgozóit, tanulóit és azok szüleit. A tankönyvtár minden tanulónak és pedagógusnak
biztosítani tudja a tanuláshoz/tanításhoz szükséges tankönyveket.
A Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola könyvtára nem nyilvános könyvtár,
tehát szolgáltatásait csak az iskola diákjai és dolgozói vehetik igénybe, akik a könyvtári
szabályokat magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadják. A könyvtárnak tagja lehet az
iskola minden tanára, dolgozója és az iskolával jogviszonyban álló minden tanuló.
Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival segítse az
iskolában folyó oktató-nevelő munkát.
A könyvtár használata az iskola tanulói és dolgozói esetében megkötöttség nélküli. A
beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. A könyvtár tagja elfogadja a
házirendben foglaltak könyvtárra vonatkozó részeit, valamint a könyvtárhasználati
szabályzatot.

A könyvtár nyitvatartása:
Hétfő 12:00-16:00
Kedd 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 12:00-16:00

A könyvtár szolgáltatásai:
Az iskolai könyvtár elsősorban a gyermekeknek szóló könyveket és egyéb dokumentumokat
gyűjti. Gyűjtőkörébe tartozik minden, ami az iskolai oktatást, nevelést és tanulást szolgálja. A
pedagógusok számára segédkönyvtárként működik. Vannak csak helyben használható
dokumentumok és kölcsönözhetők.
A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.
Kölcsönzési idő 4 hét. A kölcsönzési határidő meghosszabbítható. A tankönyveket egy adott
tanévre lehet kölcsönözni.
Tanév végéig minden kölcsönzött dokumentumot vissza kell szolgáltatni.
A könyvtárban tartandó órák és csoportos foglalkozások időpontját előzetesen egyeztetni kell
a könyvtárossal. A könyvtárban folyó tanítási órák ideje alatt a könyvtár minden egyéb
szolgáltatása szünetel.
A könyvtáros tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges
ismeretekről. Segíti a nevelőket és a tanulókat az iskolai munkához szükséges információk
kutatásában. Emellett minden tanuló kérheti a könyvtáros segítségét kutatómunkájához,
olvasmányai kiválasztásához.


Könyvtáros:
E-mail: