Iskolai szociális segítő szolgáltatás

Iskolai-óvodai szociális segítő: Molnár Attiláné Tünde

Fogadó: keddi napokon

Fenntartó:

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

Család és gyermekjóléti központ

3200 Gyöngyös, Lokodi út 7.

Telefon: 37/507-017,37/507-018

csgykozpont@gyongyosikisterseg.hu.

Intézményi egység vezető: Héri Andrea

Tájékoztatás az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatásról

2018. szeptember 1-jétől minden óvodában és iskolában kötelező a szociális segítő szolgáltatás biztosítása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A§-a alapján.

A szociális segítő feladatai:

A szociális segítő szolgáltatás elsősorban megelőző tevékenység, célja a gyermekek, tanulók egyéni fejlődésének segítése, valamint a csoportok, osztályok, közösségek fejlesztése.

A szociális segítő az óvodában, iskolában rendszeresen fogadóórát tart. A gyermek, szülő és a pedagógus egyaránt megkeresheti a gyermeket vagy gyermek közösséget érintő problémával. A szociális segítő információt, tanácsot ad, szükség esetén speciális szakember felkeresését javasolja. A segítő elérhetősége az intézményi faliújságon, honlapon elérhető.

A szociális segítő a csoportvezetővel, osztályfőnökkel egyeztetve, a felmerülő szükségletek alapján prevenciós foglalkozásokat biztosít a csoportoknak, osztályoknak. A foglalkozások a gyermekek életkorához igazodóan, az óvodai, osztályfőnöki munkához kapcsolódva valósulnak meg. A leggyakoribb témák: az önismeret, a kommunikációs, társas készségek fejlesztése, a konfliktusok megelőzése, helyes kezelése, a digitális biztonság, a környezettudatosság, a szenvedélybetegségek megelőzése.

A szociális segítő a fentieken túl részt vesz az intézmény közösségi eseményein. A szociális segítő az általa önállóan szervezett programokról külön tájékoztatást nyújt az érintetteknek.

Adatkezelés:

A szociális segítő titoktartásra kötelezett, munkája során a szolgáltatást igénybe vevők
adatait az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelési tájékoztató az
intézmény honlapján érhető el.