1. Igénybejelentés lehetőségei az iskolában:

a. igénybejelentés személyesen

  • ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

1. igénylőlap kitöltve, aláírva

2. esetleg illetékbélyeg vagy átutalási megbízás.

b. igénybejelentés e-mailben

  • ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

1. igénylőlap kitöltve, aláírva

2. átutalási megbízás digitális példánya.

2. Bizonyítványmásodlat átételének lehetőségei:

a. átvétel személyesen

  • ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

1. személyi igazolvány,

2. illetékbélyeg vagy átutalási megbízás papír alapú példánya 3000 Ft összegben (ha utóbbit nem adta át igénybejelentéskor).

b. átvétel meghatalmazott útján

  • ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

1. aláírt meghatalmazás,

2. eredeti személyi igazolvány

3. illetékbélyeg vagy átutalási megbízás papír alapú példánya 3000 Ft összegben (ha utóbbit nem adta át igénybejelentéskor).