Tisztelt Szülők!

A Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola a 2017/2018 tanévben életre hívta a már oly régóta tervezett Kálváriaparti Diáksport- és Szabadidő Egyesületet, melynek

Kiemelt feladatai

 • tehetséggondozás,
 • rendszeres versenyeztetés,
 • iskolánk a régió stratégiai központja maradjon és fejlődhessen a kor tanulói- és lakossági igényeinek, elvárásainak megfelelően,
 • egészséges életmódra nevelés,
 • sportolói közösség kialakítása,
 • sport- és szabadidős pályázatok benyújtása. 

Kedvezmények, támogatások a tagok számára

 • kedvezményes sportolási lehetőség biztosítása,
 • kedvezményes belépők a városi sportlétesítményekbe,
 • kedvezményes táboroztatás (sítábor, nyári sporttábor, turisztikai és evezős tábor, bel- és külföldön egyaránt),
 • tanórán nem oktatott sportok megismertetése, azokhoz sportfelszerelések sporteszközök beszerzése,
 • közös programok szervezése (családi- és sportnap), helyi, körzeti- és regionális versenyek rendezése.

 Az egyesület hosszú távú tervei

 • az egyesület hosszú távú és stabil működése,
 • közösségi hely kialakítása, ahol mindenki (gyermekek és szülők, hozzátartozók egyaránt) megtalálja a számára legmegfelelőbb sportolási, kikapcsolódási lehetőségeket,
 • szoros együttműködés az önkormányzattal, a városi és megyei sportszervezetekkel, az országos szakszövetségekkel,
 • tanfolyamok, versenyek szervezése, megrendezése.

Az egyesület pártoló tagja

 • az a személy lehet, aki a belépési nyilatkozatával vállalja az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását,
 • javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban,
 • a tisztségviselőktől tájékoztatást kérhet,
 • elláthat technikai és egyéb feladatokat,
 • a közgyűlésen kizárólag tanácskozási joggal vehet részt, tisztségekre nem választható.
 • A pártoló tag köteles betartani az egyesület alapszabályában foglaltakat, továbbá köteles az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatására.
 • Az egyesület pártoló tagja köteles az egyesület részére vagyoni hozzájárulásként pártolói tagdíjat fizetni, évi 3.500,- Ft, melyet a tárgyévet követő első hónap 10. napjáig az elnökség részére készpénzben vagy banki átutalás útján megfizetni.
 • Az egyesület tagja lehet minden természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei.

A Kálváriaparti Diáksport és Szabadidő Egyesület számlaszáma:    10103551-04168700-01005000

Az egyesület Alapszabálya itt olvasható:

Reviczki Tamás, a  Kálváriaparti Diáksport- és Szabadidő Egyesület elnöke