2023/2024-es tanév étkeztetés – igényfelmérés, napközis tábor!

A mai napon iskolánk levelet kapott a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményigazgatási Igazgatóságától igényfelmérési célzattal a 2023/2024-es tanév étkeztetésével, illetve a napközis táborral kapcsolatban, mely levél legfontosabb részét az alábbi idézetben olvashatják!

„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdés a) pontja értelmében az intézményi gyermekétkeztetés a települési önkormányzat feladata. A 2023/2024. tanév étkezési igény felméréséhez szükséges nyomtatványok elkészültek és sokszorosításuk a mai napon, 2023. május 23-án az Önök által vezetett iskolákba kiszállításra kerülnek egy anonim kóstolási napló kíséretében, amivel az étkezések minőségének felmérésére teszünk kísérletet. Az előbbiekben említett, étkeztetéssel összefüggő dokumentumokon kívül a 2023.évi nyári napközis tábor igényfelmérőit is eljuttatjuk ma intézményeikbe.

Kérjük Önöket, hogy ezen igényfelmérő lapokat és a kóstolási naplót, amint az lehetséges a diákokhoz juttassák el és a kitöltött lapok összegyűjtésében is kérjék a diákok osztályfőnökeinek segítségét.”

Csatoljuk a fent említett levélhez mellékelt igényfelmérő-lapokat, a kedvezményes étkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozatot és a kóstolási naplót, amit itt megtekinthetnek, ezek lesznek a későbbiekben papír alapon eljuttatva a szülőkhöz!